A dal ritmikai szerkezete elsősorban a szavakból vagy szövegekből áll, amelyek egy történetet mesélnek el. A szavaknak ezt a mintáját versnek nevezik.

Amit azonban meg kell értened, az az, hogy egy dalban a vers nem különbözik a versben szereplőtől. 

Tehát akkor miben nevezhetnénk a „vers”-et egy dalban a szokásos költőitől eltérőnek? Mi a vers lényegi szerepe, funkciója, és hogyan működik egy határozott zenemű elkészítése?

Íme néhány dolog, amit most kissé bonyolultnak tűnhet megértenie, ha csak most lép be a zene világába.

Ezért az útmutató következő részeiben megpróbáltuk meghatározni és elmagyarázni a vers jelentős szerepét az Ön számára.

Egyszerűen olvasson tovább, hogy megtudja, mi az a vers egy dalban.

Mi az a vers, amivel kezdeni kell?

Egy verset úgy nevezhetünk, mint egy dalszöveg sorozatot, amely elmondja a dal fő történetét, elősegítve a cselekvéseket és a gondolatokat a dal előrehaladásával. A versek tartalmazzák minden dal központi gondolatát, és egy zenei kompozícióban lehet egyetlen vagy több versszak.

Mindazonáltal, függetlenül attól, hogy hány verset tartalmaz egy dal, mindig megtartják a fő gondolatot, és sokféleképpen feltárják azt.

Egy vers a populáris zenében úgy viselkedik, mint egy költői strófa, mivel minden szövegében megtartja az AABB vagy az ABAB rímrendszerét. Érdekes módon, ha egy dalnak két vagy több olyan szakasza van, amelyek szinte hasonló hangzású dallamot tartalmaznak, különböző szövegekkel, akkor minden szakasz egy versszaknak minősül.

De emlékezned kell arra, hogy ne keverd össze ezt a mintát egy előverssel, amely egy közjáték, amely a dal bevezető része és a kezdővers közé esik. Bár az elővers már nem túl népszerű, az 1960-as évek szörfzenei műfajában komoly hírnevet szerzett.

Hogyan működik a vers stilisztikailag?

A vers olyan egység, amely a zene „tónusának” „meghosszabbításáért” felelős. És annak az oknak, amiért ezt a két szót hangsúlyoztuk most, mindene annak köszönhető, hogy megértetted, mi a vers egy dalban.

A „meghosszabbítás” egy olyan folyamat, különösen a tonális zenében, amely lehetővé teszi, hogy egy intervallum, egy hangmagasság vagy egy mássalhangzó-triád uralja a zene különböző szakaszait, még akkor is, ha azok fizikailag nem szólnak. A „tónus” viszont az, amit egy beállított skála első hangjának első „skálafokozataként” azonosítanak, amely a diatonikus skála. 

Ezen kívül a tonik egyben a tonális középpont és a végső felbontású hang is. Ezt széles körben használják a klasszikus, a hagyományos és a populáris zene végső ütemében kulcsalapú eszközökön.

Most, amikor a versről e két elem kapcsán beszélünk, meg kell értenünk, hogy a vers zenei felépítése szinte mindig megismétlődik legalább egyszer bármely szövegsorral. A vers e két aspektus ritmikai viselkedését szabályozza egy zenei kompozícióban.

Ezenkívül a vers egyik legnagyobb szerepe a refrén vagy kórus támogatása, szövegileg és zeneileg. A vers alapvetően érzelmi töltetű dal, amelyet egy többször énekelt dallam szövi át, ahol a szavak használattól függően változnak.

Mi a híd egy dalban?

A „híd” egy zenei kompozícióban két dologként fogható fel. Ezt nevezhetjük „átmenetnek”. Vagy a populáris zenében gyakrabban a híd egy szakasznak nevezhető, amely közvetlenül megkülönbözteti a verset. Általában a domináns hangnál szűnik meg, ami gyakran hatásos újraátmenethez vezet.

A hidat nevezhetjük olyan eszköznek, amely a dal ismétlődő mintázatának felosztására szolgál, segít fenntartani a hallgató figyelmét. Ezenkívül egy hídban a zene és a szavak mintái folyamatosan változnak.

John Denver „Country Roads” című dala a hidat tartalmazó dal egyértelmű példája. Míg ezzel szemben a „You Are The Sunshine Of My Life” jó példa a híd nélküli dalra. 

Hogyan kapcsolódik az előkórus a vershez?

Az „előkórus” egy opcionális szakasz, amely közvetlenül egy vers után jelenhet meg. „Csatorna”, „építés” vagy „átmeneti híd” néven is ismert. Az előkórus elsősorban a vers és a kórus összekapcsolására szolgál, szubdomináns vagy hasonló átmeneti harmóniák alkalmazásával.

Megesik, hogy az alapakkordokat tartalmazó kétmondatos verset egy szakasz követi, és gyakran egy teljes kórushoz vezet.

Továbbá, ha a kórus és a vers ugyanazt a harmonikus szerkezetet használja, az előkórus új harmonikus mintát hoz létre. Ez felkészíti a vers akkordjait, hogy fokozatosan kórussá alakuljanak át.

A vers-kórus-híd forma felépítése

Leegyszerűsítve, minden dal fenntart egy vers-kórus-vers-kórus-híd-kórus mintát. A kompozíció témáját az első versszak határozza meg, a darab utolsó sora pedig ehhez a kórusmintához nyújt természetes továbblépést.

A refrén a dalnak az a része, amely tartalmazza a dal központi gondolatát. Ez tartalmazza a dal „kampóját” vagy „címét”, és előtérbe helyezi annak gondolatát. És a vers ebben a vonatkozásban a refrénnel szorosan együttműködve új részleteket tár elénk, amelyeket egy újabb kórustöredék fokoz és erősít.

A közvetlenül ezután következő híd gyakran, ha nem is mindig, rövidebb, mint a vers általános szerkezete. Mindig különböznie kell a vers formájától és szerkezetétől, mind szövegi, mind zenei szempontból. És meg kell jegyezni, hogy a híd okot és célt ad a kórus megismétlésére.

Mi az a verskórus?

A vers-kórus egy határozott zenei forma, amely meglehetősen gyakori a populáris zenében, és az 1950-es évek óta használják a rock and rollban, valamint a bluesban. A vers-kórus a ’60-as évek óta a rockzene meghatározó eleme volt.

A 32 ütemes formától eltérően, amely a versre koncentrál, a verskórus magát a refrént emeli ki. Míg a 32 ütemes formát a B-szakasz készíti elő és állítja szembe vele, addig a verskórust a versszerkezet fejleszti és szembeállítja a kompozícióban.

A verskórus néhány kiváló példája számos polgárháborús dal, amelyeket Foster vitt be a populáris kultúrába. Utódai és társai nagymértékben utánozták ezeket, és kórusaikat 4 szólamú harmóniában alakították ki.

Míg mindkét formában az A a vers, a B pedig a kórus, az AABA mintában a vers veszi igénybe a legtöbb időt, és a refrén hagyja el a verset kontrasztként és visszavezeti. Míg a vers-kórus formában a kórus általában arányosan több időt vesz igénybe, míg a vers visszavezeti.

Az ABABB(B) séma példájaként használhatja a „Be My Baby”-t, nem pedig a 32 bar formájú AABA mintát.

A refrén általában ritmikailag, harmonikusan és dallamilag szembeállítja a verset, magasabb szintű aktivitást és dinamikát vállalva, gyakran kiegészített hangszereléssel. Ezt valójában „kitörési kórusnak” nevezik.

Ezért a verskórus verskapcsolatot meg kell értened, ha tudni akarod, hogyan párosulnak pontosan a harmónia megteremtéséhez.

Hogyan készítsünk verset?

Ellentétben egy verssel, amelyhez ritkán van szükség dallamra, egy dalban lévő verset viszonylag nagyobb kihívást jelent helyesen megszerkeszteni. Az, hogy egy lírai versben meg tudja-e tartani a ritmikus mintát, attól függ, hogy mennyire tudja kiegyensúlyozni a szerkezet különböző aspektusait.

Hogy még egyszerűbbé tegyük, íme néhány dolog, amit szem előtt kell tartanod, amikor dal-verseket írsz.

1. Alakíts ki egy központi ötletet vagy témát a versedhez, amely inkább egy konkrét témára összpontosít, semmint egy általános vagy egyetemes ötletre.

2. A kompozíció vizuális képének egyértelműen tükröződnie kell a dalszövegválasztáson keresztül. Egy jó versnek mindig kapcsolati pontot kell nyitnia hallgatói számára.

3. Állítsa be a vers rímrendszerét; kezdheti az ABAB sémával, majd folytathatja a bonyolultabb AABB mintát.

4. Mérje meg és állapítsa meg a dal versszerkezetének hosszát! Győződjön meg arról, hogy jól illeszkedik a tempóhoz, és kényelmesen el lehet énekelni a legrövidebb idő alatt.

5. Egyensúlyba hozza a ritmust a kompozíció összes többi elemével. A nyitódaraboknak zökkenőmentesen kell kapcsolódniuk a végéhez.

Következtetés

A vers megértése, majd önálló létrehozása egyformán kihívást jelent. És egyre nehezebbé válhat, ha megpróbálsz egyet összeállítani anélkül, hogy megértenéd a vele szorosan együttműködő összes többi eszköz létfontosságú szerepét.

Egy dal verziószáma az ilyen elemek kényes egyensúlyát követeli meg az ideális működéshez, és a működésének alapos ismerete szükséges ahhoz, hogy helyes legyen.

És pontosan ebben próbáltunk segíteni ebben a kiterjedt útmutatóban arról, hogy mi a vers egy dalban.

Reméljük tetszett amit olvastál.

A következő alkalomig!