บทความก่อนหน้านี้อะไรทำให้ดนตรีเป็นของแท้: การวิเคราะห์ความคิดโดยละเอียด